Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser
Almindelige forretningsbetingelser
Almindelige forretningsbetingelser med kundeinformationer

 1. 1. Anvendelsesområde
 2. 2. Indgåelse af aftaler
 3. 3. Priser og betalingsbetingelser
 4. 4. Leveringsbetingelser
 5. 5. Garantiforpligtelse
 6. 6. Gaeldende ret og vaerneting
 7. 7. Alternativ tvistbilæggelse
 8. 8. My Triumph-loyalitetsprogrammet

1) Anvendelsesområde

1.1 De foreliggende forretningsbetingelser for Triumph Intertrade AG (efterfølgende "sælger") finder anvendelse ved alle aftaler, som en forbruger eller forretningsdrivende (efterfølgende "kunde") indgår med sælger omkring de varer, som sælger tilbyder i sin onlineshop. Hermed fraskrives kundens ret til at inddrage egne betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Ved forbruger forstås i disse almindelige forretningsbetingelser enhver fysisk person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Ved erhvervsdrivende forstås i disse almindelige forretningsbetingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.

2) Indgåelse af aftaler

2.1 De produktbeskrivelser, som fremgår af sælgers onlineshop, udgør ingen bindende tilbud fra sælgers side, men tilsigter derimod, at kunden afgiver et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den onlinebestillingsformular, som findes i sælgers onlineshop. Når kunden - efter at have lagt de udvalgte varer og/eller ydelser i den virtuelle indkøbskurv og gennemført den elektroniske bestillingsproces - klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen, afgiver vedkommende et juridisk bindende aftaletilbud på de varer og/eller ydelser, der ligger i indkøbskurven.

2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage

 • ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (e-mail) til kunden, idet tidspunktet, hvor ordrebekræftelsen ankommer hos kunden, er afgørende, eller
 • ved at levere den bestilte vare til kunden, idet tidspunktet, hvor varen leveres hos kunden, er afgørende, eller
 • ved at opfordre kunden til betaling efter vedkommendes ordreafgivelse.

Såfremt flere af de ovennævnte alternativer gennemføres, anses aftalen for at være indgået på det tidspunkt, hvor det første af de respektive alternativer blev gennemført. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for den førnævnte frist, anses tilbuddet for afslået, og kunden er derved ikke længere bundet af sin viljeserklæring.

2.4 Fristen for accept af tilbuddet regnes fra den dag, hvor kunden afgiver sit tilbud, og udløber ved udgangen af det femte døgn efter dagen, hvor kunden afgav sit tilbud.

2.5 Ved afgivelse af tilbud via sælgers onlinebestillingsformular gemmes aftalens ordlyd af sælger, som efter kundes bestilling sender den til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, brev) sammen med de foreliggende almindelige forretningsbetingelser. Aftalens ordlyd arkiveres derudover på sælgers internetside, og kunden har gratis adgang til teksten ved at logge sig ind på sin passwordbeskyttede kundekonto under anvendelse af de respektive login-data, forudsat, at vedkommende forud for afgivelsen af sit tilbud har oprettet en kundekonto i sælgers onlineshop.

2.6 Så længe kunden endnu ikke har afgivet en bindende bestilling via sælgers onlinebestillingsformular, kan vedkommende løbende korrigere de indtastede oplysninger ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus. Forud for den bindende bestilling vises alle indtastede oplysninger desuden i et ekstra vindue, hvori kunden skal bekræfte rigtigheden af de indtastede oplysninger og hvor vedkommende igen har mulighed for at korrigere oplysningerne ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus.

2.7 Aftalen kan indgås på dansk eller tysk.

3) Priser og betalingsbetingelser

3.1 Medmindre andet fremgår af sælgers produktbeskrivelse, svarer de angivne priser til de samlede priser inklusive moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger oplyses særskilt i pågældende produktbeskrivelse.

3.2 Ved levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der opstå yderligere omkostninger, som sælger ikke er ansvarlig for og som skal afholdes af kunden. Herunder hører eksempelvis omkostningerne i forbindelse med betalingen via et kreditinstitut (f.eks. overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller importafgifter (f.eks. told).

3.3 Kunden har forskellige betalingsmuligheder, som fremgår af sælgers onlineshop.

3.4 Hvis der er aftalt forudbetaling, forfalder beløbet til betaling straks efter indgåelse af aftalen.

3.5 Hvis betalingsmetoden "PayPal" vælges, sker afviklingen af betalingen via betalingstjenesten PayPal (Europe) Sàrl. et Cie S.C.A,, 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg i henhold til PayPal's brugeraftale, som findes på https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK. Dette forudsætter blandt andet, at kunden åbner en PayPal-konto eller allerede har en sådan konto.

3.6 Hvis en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten ""Klarna"" (betaling på faktura) vælges, vil betalingen blive behandlet via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (i det følgende benævnt ""Klarna""). Yderligere oplysninger og Klarnas vilkår og betingelser kan findes i sælgers betalingsoplysninger, som kan ses på følgende internetadresse: https://dk.triumph.com/bestilling-og-jura/Help_Payment.html

4) Leveringsbetingelser

4.1 Varerne sendes med posten til den leveringsadresse, som kunden har oplyst, medmindre andet er aftalt. Gældende er den leveringsadresse, der er oplyst til sælger under bestillingsprocessen.

4.2 Hvis transportvirksomheden sender varen tilbage til sælger, fordi det ikke var muligt at aflevere den til kunden, afholder kunden de omkostninger, der er forbundet med den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret retmæssigt, hvis den omstændighed, der førte til den manglende mulighed for levering, ikke kan lægges ham til last, eller hvis han midlertidigt var forhindret i at modtage leveringen, medmindre sælger havde underrettet ham om leveringen en passende tid i forvejen.

4.3 Selvafhentning tilbydes ikke

5) Garantiforpligtelse

Lovens bestemmelser om garantiforpligtelse finder anvendelse.

6) Gaeldende ret og vaerneting

6.1 Hvis kunden handler som forbruger jævnfør pkt. 1.2, er samtlige retsforhold for parterne underlagt loven i det land, i hvilket kunden har sit sædvanlige opholdssted, og anvendelsen af FN-konventionen om aftaler om internationale købfinder ingen anvendelse. Værneting for alle tvister i forbindelse med nærværende aftale er dermed udelukkende kundens bopæl.

6.2 Hvis kunden handler som erhvervsdrivende jævnfør pkt. 1.2, er samtlige retsforhold for parterne underlagt loven i det land, i hvilket sælger har sit sædvanligeforretningssted, og anvendelsen af FN-konventionen om aftaler om internationale købfinder ingen anvendelse. Værneting for alle tvister i forbindelse med nærværende aftale er dermed udelukkende sælgers forretningssted.

7) Alternativ tvistbilæggelse

7.1 Europa- kommissionen har via en platform på internettet åbnet mulighed for onlinetvistbilæggelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform giver oplysning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugsområdet ved online købs- og tjenesteydelseskontrakter”.

7.2 Sælger er ikke forpligtet til og heller ikke beredt til at deltage i en tvistløsningsprocedure, der forestås af et tvistløsningsorgan.

8) My Triumph-loyalitetsprogrammet

LÆS OMHYGGELIGT. DETTE DOKUMENT INDEHOLDER VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I TRIUMPH-LOYALITETSPROGRAMMET (“VILKÅR OG BETINGELSER”). VED AT TILMELDE DIG OG DELTAGE I TRIUMPH-LOYALITETSPROGRAMMET ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR OG BETINGELSER.

My Triumph-loyalitetsprogrammet tilbydes af Triumph (“Triumph”, også omtalt som “vi”):

Triumph
Promenadestrasse 24
5330 Bad Zurzach
Schweiz

Triumph-loyalitetsprogrammet har til hensigt at belønne vores loyale kunder ved at tilbyde eksklusive fordele til medlemmer, der køber i Triumphs egne deltagende forretninger eller Triumphs netbutik.

8.1 Definitioner

 • Konto: Din Triumph-loyalitetskonto er tilgængelig via https://dk.triumph.com/min-konto/mytriumph.
 • Program: My Triumph (loyalitetsprogram)
 • Medlem: (også omtalt som “dig”). Alle, som (a) opfylder egnethedskravene for programmet, (b) har accepteret disse vilkår og betingelser samt fortrolighedspolitikken og (c) har tilmeldt sig programmet.
 • Gyldige point: Point, der med sikkerhed er optjent.
 • Niveauer: Niveau i loyalitetsprogrammet, hvortil der er specifikke fordele.
 • Programopdateringer og opsigelse: Triumph forbeholder sig retten til at opdatere eller afslutte programmet til enhver tid efter eget skøn uden begrundelse og uden ansvar over for medlemmer. Under programmets drift kan du altid se vilkår og betingelser for programmet på http://dk.triumph.com/bestilling-og-jura/Contact_Terms.html

8.2 Egnethed

Programmet tilbydes kun til enkeltpersoner. Virksomheder, foreninger eller grupper må ikke deltage. Du er kvalificeret til at tilmelde dig programmet, hvis du:

 • er 18 år eller ældre på tilmeldingstidspunktet
 • ikke er udelukket fra at deltage af Triumph

8.3 Bliv medlem

For at blive medlem skal du acceptere disse vilkår og betingelser for at tilmelde dig programmet og oplyse alle anmodede oplysninger.

8.4 Personoplysninger

Triumph behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den databeskyttelseserklæring, der er tilgængelig på http://dk.triumph.com/bestilling-og-jura/Contact_PrivacyPolicy.html#privacy. Alle personoplysninger, som du oplyser til Triumph i forbindelse med programmet, bliver knyttet til en konto. Triumph sporer dine transaktioner i butikker og netbutikken for at give dig mulighed for at optjene fordele og fordele. Derudover giver du udtrykkeligt samtykke til, at Triumph behandler dine personoplysninger i dette program. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage (og melde dig ud af programmet) ved at kontakte os via e-mail dk.service@triumph.com eller på +45 - 7877 4067 (Afgifterne til fastnettet iht. lokal takst, priser for mobilnetværk kan variere. Vi gør opmærksom på, at der kun tales engelsk på vores callcenter)

8.5 Point, niveauer og belønninger

Medlemmer optjener 1 point for hver brugt 1 krone (samlet købsværdi: inkluderer moms, forsendelses- og ekspeditionsomkostninger, men omfatter ikke rabatter, eventuelle returneringer, refunderinger eller andre justeringer, med de samlede beløb afrundet til nærmeste krone.) i Triumphs egne deltagende butikker eller Triumphs netbutik.

Medlemmer kan ikke optjene point for gavekort. Hvis et medlem får en refusion eller anden finansiel justering af en transaktion, justeres de point, der tildeles transaktionen, tilsvarende.

8.5a Pointudløb og bevarelse af niveaustatus

Programmet foregår over en 12-måneders periode, “Programår”, startende fra tilmeldingsdatoen.

En kunde opgraderes, så snart det mindste antal gyldige point, der kræves til et niveau, nås. Ved hvert tilmeldingsjubilæum beregnes niveauet for de følgende 12 måneder baseret på antallet af indsamlede point i de foregående 12 måneder.

Ved slutningen af perioden på 12 måneder nulstilles pointniveauet til 0.

8.5b Niveauer

Medlemmer kan nå 3 forskellige niveauer baseret på antallet af indsamlede point i det seneste programår.

 • Bronze-niveau –mellem 1 og 1199 point
 • Sølv-niveau –mellem 1200 og 2599 point
 • Guld-niveau –2600 eller flere point

8.5c Kuponer og fordele

Hvert niveau giver medlemmer eksklusive fordele. De aktuelle fordele er angivet på https://dk.triumph.com/mytriumph#benefits. Triumph forbeholder sig retten til at opdatere, annullere eller ændre fordelene til enhver tid. Medlemmer vil blive underrettet via e-mail om eventuelle ændringer i programmet.

8.5d Gyldighed af kuponer og fordele

Kuponer og fordele kan ikke overføres og kan kun bruges af det medlem, hvis navn er angivet på kontoen, medmindre andet er angivet. Kuponens gyldighed er angivet på den salgsfremmende materiale, der bruges til at distribuere den førnævnte kupon. Der kan maksimalt indløses to kuponer pr. transaktion. Kuponer og fordele kan ikke veksles til penge.

Kuponer kan bruges til transaktioner med rabat eller varer til fuld pris.

Kuponer og fordele kan kun indløses i Triumphs egne deltagende butikker eller Triumphs netbutik.

8.5e Identifikation

Kun køb foretaget, mens du blev identificeret, bliver krediteret på din konto. Du identificerer dig enten ved kassen under et køb eller ved at logge ind på din konto på https://dk.triumph.com/min-konto/mytriumph. Ingen point for uidentificerede køb kan krediteres med tilbagevirkende kraft.

8.6 Kombination af fordele og rabatberegning

Medlemmer af loyalitetsprogrammet kan bruge forskellige fordele i loyalitetsprogrammet samt generelle salgskampagner, der tilbydes af Triumph til alle forbrugere. Loyalitetsmedlemmerne kan bruge op til 2 fordele pr. transaktion ved at kombinere én loyalitetskupon med en salgskampagne på én transaktion eller kombinere to loyalitetskuponer på én transaktion.

Når der bruges mere end én kupon på samme transaktion, giver den første værdikupon rabat på den samlede transaktion. Den anden rabatkupon giver rabat på den allerede lavere værdi, efter den første kupon er blevet anvendt, ikke på den samlede købsværdi.

8.7 Afslutning af medlemskab og/eller konto

Der er flere måder, hvorpå dit medlemskab kan afsluttes. Alle point og fordele vil gå tabt.

Af medlemmer:
Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved at kontakte kundeservice via e-mail dk.service@triumph.com eller på +45 - 7877 4067 (Afgifterne til fastnettet iht. lokal takst, priser for mobilnetværk kan variere. Vi gør opmærksom på, at der kun tales engelsk på vores callcenter).

Af Triumph:
Triumph forbeholder sig retten til at opsige medlemmets deltagelse i programmet, uden at medlemmet får nogen refusion eller kompensation, under følgende omstændigheder: Hvis et medlem begår bedrageri eller agerer på vildledende vis, bruger programmet ulovligt eller bedragerisk, forvolder skade på Triumph, dets brands eller dets medarbejdere eller enhver anden situation efter Triumphs eget skøn.

Efter en periode på to år sletter Triumph din konto og dit programmedlemskab. Ved opsigelse af dit programmedlemskab mister du retten til eventuelle uafhentede eller ubrugte belønninger, rabatter eller andre fordele.

8.8 Kommunikation

Når du tilmelder dig programmet og accepterer vilkårene og betingelserne og databeskyttelsespolitikken, accepterer du at modtage meddelelser relateret til loyalitetsprogrammet fra Triumph og dets nuværende og fremtidige mærker. Når du giver os samtykke til at vi kan sende dig markedsføringsmeddelelser, bliver du desuden tilmeldt vores nyhedsbrev. Du kan også afmelde e-mails til enhver tid ved at klikke på afmeldingslinket i vores e-mails, og du kan afmelde adresserede reklameforsendelser eller SMS ved at kontakte vores kundeserviceafdeling (dk.service@triumph.com).

8.9 Erstatningsansvar

Triumph er på ingen måde ansvarlig for skader, som et medlem lider som følge af eller i forbindelse med programmet. Dette omfatter skader som følge af typografiske fejl eller typeindstillingsfejl eller trykfejl, opsigelse eller ændring af programmet eller en tredjeparts mangler, medmindre skaden skyldes en forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra Triumph' ledelse. Triumph er ikke ansvarlig over for et medlem i forbindelse med eventuelle ubrugte belønninger på eller efter datoen for opsigelse af medlemskabet. Medlemmet er ansvarligt for alle skader, der opstår fra hans/hendes handlinger i strid med vilkårene og betingelserne eller ansvarspådragende handlinger i forbindelse med programmet på nogen måde, uden at det berører andre rettigheder, som Triumph måtte have. Medlemmernes ansvar kan opretholdes af Triumph og alle tredjeparter, der er beskæftiget af Triumph i forhold til alle krav fra tredjeparter vedrørende al skade og omkostninger, der på nogen måde måtte opstå som følge af deltagelse i programmet eller ved manglende opfyldelse af medlemmets forpligtelser i henhold til vilkårene og betingelserne.

8.10 Diverse

Hvis du har spørgsmål, forslag, klager eller har en tvist med Triumph vedrørende programmet, kan du sende dem til kundeservice via e-mail dk.service@triumph.com eller på +45 - 7877 4067 (Afgifterne til fastnettet iht. lokal takst, priser for mobilnetværk kan variere. Vi gør opmærksom på, at der kun tales engelsk på vores callcenter). Se også vores Ofte stillede spørgsmål på https://dk.triumph.com/mytriumph#faq. Der er ingen juridisk regres. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser er ugyldige eller omstødelige, er Triumph autoriseret til at fastlægge en eller flere erstatningsbestemmelser, som nærmer sig karakteren og betydningen af den ugyldige eller omstødelige bestemmelse så tæt som muligt, uden at være ugyldig eller omstødelig i sig selv.

Data: juli 2021

Online-Shop Hotline

Hvis du har spørgsmål til din bestilling fra Triumph Online Shop

Man-Fre

8-20

Telefon
+45 - 7877 4067 +45 - 7877 4067

(Afgifterne til fastnettet iht. lokal takst, priser for mobilnetværk kan variere. Vi gør opmærksom på, at der kun tales engelsk på vores callcenter)

E-Mail:

dk.service@triumph.com

Triumph Service Hotline

Hvis du har spørgsmål om forhandlere, Triumph-produkter eller -varemærke

E-Mail:

info.nordic@triumph.com

Har du lyst til et kupon på 40 kr Kupon? Tilmeld dig nu til vores nyhedsbrev
Tilmelde